Veci vylúčené z prepravy

Zásielka v žiadnom prípade nesmie obsahovať nasledujúce položky, ktoré je do USA zakázané posielať:

  • Tabak a tabakové výrobky. Kým cigarety sú úplne zakázané, cigary sú regulované. Avšak neodporúčajú sa.
  • Alkohol. Akýkoľvek alkoholický nápoj s obsahom alkoholu viac ako 0,5% je zakázaný! Je treba byť opatrný i pri rôznych cukrovinkách s obsahom likéru a obsah alkoholu v nich radšej skontrolovať. Je síce možné, že by zásielka dorazila bez problémov. No odosielanie alkoholu do USA bez príslušnej licencie sa považuje za federálny zločin.
  • Lieky. Platí to pre lieky, ktorých účinná látka je v USA zakázaná. V prípade, že je nutné odoslať napr. lieky na predpis, ktoré sú v USA zakázané, odporúča sa priložiť v angličtine písanú a potvrdenú informáciu od lekára. Samozrejme, ide o lieky výlučne pre vlastnú potrebu.
  • Potraviny. Konkrétne ide o mäso, salámy, mliečne výrobky (vrátane syrov) a netrvanlivé pečivo. Naopak, originálne zabalené potraviny ako napríklad sladkosti, sa zasielať môžu.
  • Čaj a korenie. Zakázané sú tie, ktoré obsahujú ovocné a zeleninové lístky, plody a semená. Ostatné kávy a čaje (bez obsahu uvedených látok), sú povolené.
  • Spreje. Spreje pre nekozmetické účely sú úplne zakázané. Spreje pre kozmetické účely je dovolené zasielať len ak neobsahujú alkohol, a to len v malom množstve a dôkladne zabalené.